Med udgangspunkt i emner fra “Forskrift 232” og retningslinje 005 undervises kursisten i udførelse af lovpligtigt serviceeftersyn.
Ved brug af “Anker & Nygaard Miniguide” for ABA installation informeres der om de forskellige anlægstyper, overvågningens omfang og opdeling, detektorers virkemåde og det hensigtsmæssige antal af detektorer og alarmtryk samt deres placering, netforsyningen til anlægget og hvordan installationen udføres i praksis.

Servicekursus