Automatisk Brandventilation (ABV-T og ABV-M)

I dag udbydes mange opgaver som rene pakkeløsninger. Installatøren skal være fleksibel og altfavnende. Nogle produkter og løsninger er lette at håndtere, andre er mere tunge, såsom Automatisk Brand Ventilation termisk og mekanisk (ABV-T og M), idet der både er krav til løsning, materiel og godkendelse fra myndighederne. Anker & Nygaard har både produktkendskab, teknisk viden, godkendelser og erfaring i at løse opgaverne omkring brandalarm, varsling, ABDL og ABV anlæg m.m.. Installatøren har som minimum sin ekspertise i opsætning og montering. Vi mener at samarbejdet mellem A&N og installatøren kan være en god forretning, således at man opgavespecifikt kan købe den eller de ydelser der skal bruges på den enkelte opgave.

Få det du ikke kan selv
Installationen af ABV-T og M anlæg indeholder mange faser og opgaver. Nogle installatører vælger selv at håndtere mange af dem. De opgaver, de ikke ønsker at løse selv, kan Anker & Nygaard være behjælpelige med. Vi har oplistet en række af de ydelser vi tilbyder til vore kunder, så der er mulighed for at vurdere omfanget af hjælp der er at hente.

Øget viden
Igennem projektet sikrer Anker & Nygaard, at installatørens medarbejdere tilføres viden og ekspertise, således at den fremover er tilstede i virksomheden. Det betyder at man ved kommende opgaver kan løses flere og flere opgaver i eget regi, hvilket alt andet lige også er god økonomi for installatøren.