Funktionsafprøvning og Systemintegrationstest

Funktionsafprøvning og Systemintegrationstesttest, er opgaver der ofte falder ned mellem de forskellige brandtekniske opgaver, hvor elinstallatør VVS installatør, ventilationsfirmaer og mange andre firmaer skal have lavet en test hvor deres anlæg køre sammen og de har det ikke med i deres entreprise, Anker & Nygaard kan tilbyde at lave denne test med kontrolskemaer og afprøvningsskemaer således der kan udføres inspektion fra et akkrediteret firma.

Uddrag fra BR18

§ 134

Før ibrugtagning af en bygning skal der gennemføres en funktionsafprøvning og kontrol af de brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel i bygningen, der viser, at den enkelte brandtekniske installation og det enkelte brandslukningsmateriel fungerer efter hensigten. 

Stk. 2. Funktionsafprøvning og kontrol udføres efter Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.

§ 135

For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4, skal funktionsafprøvning og kontrol foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN/ ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer. 

§ 136

Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der før ibrugtagning foretages systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. 

Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.