Virksomhedsprofil

Link til datablad : Rådgivning og Projektstyring

Anker & Nygaard er DBI certificeret Brandalarm, – Talevarslings- og Brandventilations-installatør, der arbejder som en support funktion til elinstallatører og sikringsfirmaer.

Vi tilbyder en lang række ydelser og services til vore kunder, således at de kan levere myndighedsgodkendte brandtekniske anlæg til deres kunder.

Desuden kan vore kunder efterfølgende fastholde kundeforholdet, med levering af lovpligtig service og vedligeholdelse på anlægget, ved etablering af en servicepartneraftale med os.

Forudsætningen for at blive servicepartner er bl.a., at de har medarbejdere der er uddannet elektriker og har gennemført uddannelse i ”brand 1” og brand 2”, og gennemgået et intensivt service kursus hos os. Kurser hos og er obligatoriske hvert 2. år.

Hvert år får partneren så tilsendt service mærkater der beviser, at de er kvalificeret til at arbejde under vores godkendelse. Disse mærkater anvendes ved almindelige serviceopgaver og dokumenterer at det er kvalificerede teknikere der serviceret anlægget.

Vi administrer serviceaftalerne, og fremsender hvert år særskilte servicemærkater for den enkelte anlæg, til brug ved lovpligtigt eftersyn.  Mærkaterne har årsangivelse påført.

Vore ydelser er opbygget som en ”plukliste”, der tilbyder levering af de kompetencer og ydelser, som installatøren ikke har i sin egen virksomhed.

 • ·        Udarbejde tilbudsgrundlag baseret på udbudskrav, beskrivelser og tegninger.
 • ·        Assistere i forbindelse med salgsprocessen. F.eks. deltagelse i gennemgang hos kunden, for at finde den bedste løsning.
 • ·        Projektere og levere arbejdsgrundlag til installatøren samt opklare uklare forhold i dialg med  myndigheder og rådgivere / bygherrer.
 • ·        Opstartsmøde med detaljeret projektgennemgang sammen med den udførende.
 • ·        Foretage løbende projekttilsyn samt support under installationsforløbet, assistere ved anlægsopstart, idriftsætning, programmering og evt. fejlfinding.
 • ·        Bestille alarmoverførsel og udfærdige tilslutningsdokumenter
 • ·        Udarbejde og tegne situations-og gruppeplaner i henhold til DBI RL 007 m.v.
 • ·        Udarbejde dokumentation og rentegning af installationstegninger med indtegning af endelig udført installation.
 • ·        Udføre lydmålinger med STIPA og DB målinger, samt udfærdige rapporter på disse.
 • ·        Udføre Flow-målinger i forbindelse med udarbejdelse af dokumentation for f.eks. ABV anlæg
 • ·        Anmelde anlæg til inspektion af akkrediteret inspektionsfirma, samt deltage i denne.
 • ·        Udarbejde oplæg til serviceaftale for de etablerede anlæg.
 • ·        Uddanne teknikere i programmering og service på de anlægstyper vi er godkendt til.
 • ·        Gennemføre uddannelse i DBI retningslinjer for ABA – AVA – ABV-Termisk – ABV- Mekanisk.
 • ·        Vi løser også alle de andre opgaver der er, ved etablering af et brandtekniske anlæg.

Datablad Rådgivning og Projektstyring

PDF fil: Datablad Rådgivning og Projektstyring