Automatisk Brandalarm (ABA)

I dag udbydes mange opgaver som rene pakkeløsninger. Installatøren skal være fleksibel og altfavnende. Nogle produkter og løsninger er lette at håndtere, andre er mere tunge, såsom ABA – brandalarm, idet der både er krav til løsning, materiel og godkendelse fra myndighederne. Anker & Nygaard har både produktkendskab, teknisk viden, godkendelser og erfaring i at løse opgaverne omkring brandalarm, varsling og ABDL m.m.. Installatøren har som minimum sin ekspertise i opsætning og montering. Vi mener at samarbejdet mellem Anker & Nygaard og installatøren kan være en god forretning, således at man opgavespecifikt kan købe den eller de ydelser der skal bruges på den enkelte opgave.

Få det du ikke kan selv
Installationen af ABA anlæg indeholder mange faser og opgaver. Nogle installatører vælger selv at håndtere mange af dem. De opgaver, de ikke ønsker at løse selv, kan Anker & Nygaard være behjælpelige med. Vi har oplistet en række af de ydelser vi tilbyder til vore kunder, så der er mulighed for at vurdere omfanget af hjælp der er at hente.

Øget viden
Igennem projektet sikrer Anker & Nygaard, at installatørens medarbejdere tilføres viden og ekspertise, således at den fremover er til stede i virksomheden. Det betyder at man ved kommende opgaver kan løse flere og flere opgaver i eget regi, hvilket alt andet lige også er god økonomi for installatøren.

Produkter 

Under vores godkendelses nummer 232.408 hos DBI, er vi godkendt og certificeret til at installer og servicere følgende produkter.


Schneider Electric:

  • 232.234 FX-system
  • 232.283 FDP-system

Fx systemet fra Schneider Electric anvender to detektorsystemer, henholdsvis System Sensor og Intelia. Vi tilpasser ABA anlægget efter kundens ønsker og miljøet detektoren opsættes i, derud fra vælges detektorsystemet.

Læs mere om: FX-system

Forhandles af elgrosisterene, blandt andet Solar og Lemvig Müller


Labor Strauss:

  • 232.284 BC600, BC600-1

BC600 systemet fra Labor Strauss kan anvender detektorprogram fra Labor Strauss, Apollo detektorsystem, samt System Sensor. Vi tilpasser ABA anlægget efter kundens ønsker og miljøet detektoren opsættes i, der ud fra vælges hvilken detektor type der opsættes.

Læs mere om: BC600 system

Produkterne kan købes igennem Anker & Nygaard ApS

Ved kurante returvare, købt igennem Anker & Nygaard, fratrækkes min. 15%


ADI:

  • 232.218 Mx-4000
  • 232.268 Mx-5000
  • 232.273 Horizon

Mx 4000/5000 systemet fra ADI anvender Apollo detektorsystem, Vi tilpasser ABA anlægget efter kundens ønsker og miljøet detektoren opsættes i, derud fra vælges hvilken detektor type der opsættes.

Læs mere om: MX-5000 system

Forhandles af ADI


Honeywell:

  • 232.185 Essser system 8000:
  • 232.205 Delta-Net

Esser 8000 og Delta-Net anvender detektorprogrammet IQ8 serien fra Honeywell. Vi tilpasser ABA anlægget efter kundens ønsker og miljøet detektoren opsættes i, derud fra vælges hvilken detektor type der opsættes.

Læs mere om: Esser system 8000

Produkterne kan købes igennem Anker & Nygaard ApS

Ved kurante returvare, købt igennem Anker & Nygaard, fratrækkes min. 15%.


UTC:

  • 232.252 1X
  • 232.259 2X

2X -serien. Aritech Brandcentral anvender detektorprogrammet fra Aritech 2000 serien. Anvendes . Vi tilpasser ABA anlægget efter kundens ønsker og miljøet detektoren opsættes i, derud fra vælges hvilken detektor type der opsættes.

Produkterne kan købes igennem Anker & Nygaard ApS

Ved kurante returvare, købt igennem Anker & Nygaard, fratrækkes min. 15%.