Uddannelse

Vi har gennem mange år opbygget en stor viden og ekspertise indenfor Brandalarm (ABA), varsling (AVA) og brandventilation (ABV). Denne viden vil vi gerne bruge på en konstruktiv måde.

Vi videregiver derfor i stor udstrækning denne viden ved at uddanne teknikere til at udføre installationerne med så få fejltagelser som muligt.

Kurser i regler og krav:
Vi gennemfører basiskurser i installation i forbindelse med opstart af de brandtekniske installationer, hvor vi sikrer at teknikere og montører får et minimum kendskab til regler og krav i forbindelse med installationens gennemførelse.

Bruger kursus – Anlægs overlevering:
Ved aflevering af anlægget til anlægs-ejere og -brugere afholder vi kursus for disse. Grundliggende skal der altid gives en instruktion, men hvis anlægsejer efterfølgende ønsker et kursus for at føle sig helt fortrolig med anlægget, afholder vi disse kurser, enten hos os eller ved anvendelse af kundens eget anlæg.

Service kurser:
Disse kurser har til formål at sikre at teknikere har det nødvendige kendskab til alle elementer i service på de brandtekniske anlæg. Målet er at sikre at anlægget bliver serviceret i fuld omfang, således at alle funktioner og test bliver gennemført.