Gør det du er bedst til og overlad projekteringen af din brandtekniske installationer til os.

Installationen af brandtekniske installationer herunder Automatiske Brandalarmer (ABA-anlæg), Automatisk Brandventilation (ABV-T og ABV-M anlæg) Automatisk Talevarsling (AVA-anlæg) indeholder mange faser og opgaver. Nogle installatører vælger selv at håndtere mange af dem. De opgaver, de ikke ønsker at løse selv, kan Anker & Nygaard være behjælpelige med.

Ud over dette kan vi også være behjælpelig med at få godkendt Nød og Panikbelysning samt stå for udførslen af Systemintegrationstest (sammenkoblede installationer)

Anker & Nygaard er DBI certificeret Brandalarm, – Talevarslings- og Brandventilations-installatør, der arbejder som en support funktion til elinstallatører og sikringsfirmaer.

Vi tilbyder en lang række ydelser og services til vore kunder, således at de kan levere myndighedsgodkendte brandtekniske anlæg til deres kunder.

Læs mere: Firmaprofil