Sjællandsafdeling frasolgt.

Anker & Nygaard ApS har pr. 1. januar 2023 overdraget sine aktiviteter på Sjælland til sit associerede selskab Brandteknisk Service A/S.

Overdragelsen sker efter nøje overvejelse om, hvordan vi kunne fortsætte med at tilbyde de samme ydelser til vores kunder som hidtil, og kunne tilføje assistance der er mere udførende og aflastende for kunderne.

Overdragelsen sker med fuld respekt for de aftaler der er lavet mellem Anker & Nygaard Aps og deres kunder. Alle aftaler videreføres og tilrettes hen ad vejen til det ny tilhørsforhold.

Brandteknisk services medarbejderes vil fremover være synligt ved at der skiltes på biler og på deres arbejdstøj med ” Del af Anker & Nygaard Gruppen”.

De aktiviteter Anker & Nygaard har i gang sammen med sine kunder, videreføres uændret. Vores medarbejder Bjarke Sigaard Olesen overgår til Brandteknisk service, og vil fremtidigt have samme telefonnummer Tlf. 50 20 66 20 og vil også kunne træffes via nyt tlf. 70 200 366.

Virksomheden forbliver på adressen i Roskilde, hvor vores Sjællands afdeling hidtil har hørt til.

Overdragelse af aktiviteterne sker som en følge af, at de ydelser vi skal kunne tilbyde på Sjælland, afviger lidt fra  vores produktsortiment i Jylland/Fyn.

Vi finder det derfor mere hensigtsmæssigt at videreudvikle de ydelser, som Brandteknisk ½service tilbyder i dag, og adskille firmaernes ydelses profil på den måde.

Såfremt der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Direktør Morten Rasmussen på tlf. 70 200 366 eller Direktør Ebbe Nygaard Pedersen på tlf. 86 15 11 88.

Anker & Nygaard ejes i dag af Ebbe Nygaard Pedersen og Claus Anker Jørgensen.

Brandteknisk service ejes i dag af Ebbe Nygaard Pedersen (formand for bestyrelsen), Morten Rasmussen og Claus Anker Jørgensen.

Brandteknisk service er fortsat servicepartner hos Anker & Nygaard for de områder hvor deres nødvendige DBI godkendelser ikke ligger i eget regi.    

Sjællandsafdeling frasolgt.