FAQ: BRANDTEKNISKE ANLÆG

Nedenunder er relevante oplysninger om brandtekniske anlæg

Giver det anledning til spørgsmål er i velkommen til at kontakte os.


Retningslinje 232 4. udgave, opmærkning

RETTELSER OG TOLKNINGER VEDR. BRANDALARMANLÆG M. FL

Det tekniske udvalg ved DBI vedr. brandalarmanlæg m.fl. udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer og forskrifter.

Her er et link til div rettelser og tolkninger

Dato 05-01-2022


Gammel ATU kort

Dato 01-06-2021

Udfordringer med gammel ATU-3G kort


Brandsikker kabler

Dato 01-06-2021

Vær opmærksom på at i bruger de rigtige godkendte kabler.

Uddrag fra BR 18


Serviceplan

01-06-2021

Tolkning/rettelser vedrørende DBI retningslinie 005, 3. udgave maj
2008

Følgende rettelse blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 30. oktober
2012:

Side 15 Bilag 1, Mindste omfang af serviceeftersyn, ABA-anlæg første punkt:

Funktionsprøve af enheder (detektorer, tryk, lydgivere mv.) skal udføres årligt. Hvert år skal mindst en
trediedel af enhederne gennemgås, således at alle dele er funktionsprøvet inden for en tre-årig periode.
Der skal i orienteringsplanskabet foreligge en serviceplan der dokumenterer hvilke enheder der er afprøvet
det enkelte år. Serviceplanen skal forsynes med initialer på udførende teknikker samt dato for funktionstest.
Serviceplanen placeres i en plastlomme forsynet med et faneblad med teksten ”serviceplan”.