FAQ: BRANDTEKNISKE ANLÆG

Nedenunder er relevante oplysninger om brandtekniske anlæg,

Giver det anledning til spørgsmål er i velkommen til at kontakte os.


Gammel ATU kort

Dato 01-06-2021

Udfordringer med gammel ATU-3G kort


Brandsikker kabler

Dato 01-06-2021

Vær opmærksom på at i bruger de rigtige godkendte kabler.

Uddrag fra BR 18


Serviceplan

01-06-2021

Tolkning/rettelser vedrørende DBI retningslinie 005, 3. udgave maj
2008

Følgende rettelse blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 30. oktober
2012:

Side 15 Bilag 1, Mindste omfang af serviceeftersyn, ABA-anlæg første punkt:

Funktionsprøve af enheder (detektorer, tryk, lydgivere mv.) skal udføres årligt. Hvert år skal mindst en
trediedel af enhederne gennemgås, således at alle dele er funktionsprøvet inden for en tre-årig periode.
Der skal i orienteringsplanskabet foreligge en serviceplan der dokumenterer hvilke enheder der er afprøvet
det enkelte år. Serviceplanen skal forsynes med initialer på udførende teknikker samt dato for funktionstest.
Serviceplanen placeres i en plastlomme forsynet med et faneblad med teksten ”serviceplan”.